گیربکس حلزونی وگیربگس مکعبی و گیربگس کتابی  quote 1548913903044گیربکس حلزونی وگیربگس مکعبی و گیربگس کتابی  quote 1533051525931

  نیروموتورفروشنده انواع الکتروگیربگس های شفت مستقیم پایه دار وفلنچ دار .

تهیه و توزیع گیربکس های حلزونی VF.../N و VF.../A , VF.../F , VF.../FC , VF.../FR , VF.../V،  VF.../P موجود میباشد. 

گیربکسهای حلزونی.

از یک جفت چرخدنده مارپیچ و حلزون ساخته شده اند از نوع عمودی هستند و در جاهایی که فضای طولی کم است و مناسب هستند .

صدای بسیار کمی تولید می کنند و در عین حال زیاد گرم می شوند. باید مراقب گرمای بیش از حد گیربکس  بود.

باید دقت کرد که بدون روغن های مربوطه به کار گرفته نشوند.

در نسبتهای بالا خودقفل هستند (خروجی نسبت به ورودی قفل است) و بنابر این برای بارهای عمودی مناسب تر هستند .

شفت خروجی تحمل خوبی در برابر بارهای عرضی دارد. البته این بدان معنا نیست که بار عرضی قابل توجهی روی آن قرار بدهیم.

راندمان پایینی دارند و معمولا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد توان موتور را تلف می کنند .

 نیز شهرت دارند دارای یک ماردون (screw) که شبیه پیچ است و یک چرخدنده (Gear) میباشد که ورودی از طریق شفت به ماردون متصل شده و خروجی از طریق

شفت از چرخدنده خارج می گردد ،  حتما زاویه ی ورود و خروج قائم می باشد زیرا محور های دو چرخدنده بر هم عمود هستند.

تعمیرات گیربکس حلزونی  -تعمیرات گیربکس مکعبی -تعمیرات گیربکس شافت مستقیم پایه دار -تعمیرات گیربکس شافت مستقیم فلانچ دار - تعمیرات چرخدنده گیربکس شافت مستقیم -  فروش گیربکس های صنعتی شافت مستقیم فلنچدار و گیربکس شافت مستقیم  آلمان  VEM 

چرخدنده گیربکس شافت مستقیم پایه دار 

چرخدنده گیربکس شافت مستقیم فلانچ دار 

پوسته گیربکس شافت مستقیم 

پوسته گیربکس های صنعتی 

گیربکس مکعبی ایرانی و گیربکس کتابی  ایرانی وپایه گیربکس های صنعتی و فلنچ گیربکس 

فروش اینترنتی گیربکس حلزونی و گیربگس کتابی و گیربگس مکعبی 

الکتروموتور گیربکس - الکترو گیربکس -الکترو گیربکس مکعبی - الکترو گیربکس کوچک - گیربکس شافت مستقیم - گیربکس مکعبی - گیربکس کتابی - گیربکس شافت مستقیم فلانچ دار - گیربکس هالوشافت -الکترو گیربکس هالوشافت -گیربکس شافت مستقیم پایه دار -الکترو گیربکس شافت مستقیم پایه دار - الکترو گیربکس شافت مستقیم فلانچ دار -گیربکس حلزونی -

 گیربکس بالابر الکترو گیربکس مکعبی .تعمیرات گیربکس بالابر .گیربکس حلزونی سپهر.  گیربکس حلزونی شاکرین. گیربکس حلزونی اطلس. گیربکس حلزونی صنعت سپاهان.  گیربکس حلزونی سهند. گیربکس حلزونی بهکار. گیربکس حلزونی روانکار. گیربکس رستمی. گیربکس بالابر ساختمانی. گیربکس بالابر .تعمیرات گیربکس حلزونی. تعمیرات گیربکس حلزونی. گیربکس های ایتالیایی. گیربکس حلزونی. گیربکس مکعبی ایتالیایی. گیربکس مکعبی ایرانی.  گیربکس مکعبی چینی.  گیربکس کتابی ایرانی. گیربکس کتابی ایتالیایی. گیربکس حلزونی گیربکس. گیربکس حلزونی . چرخدنده گیربکس.گیربکس کتابی. حلزونی VF 86. حلزونی VF 110. حلزونی VF 150. حلزونی VF 180.گیربکس حلزونی، گیربکسهای حلزونی. 

                              گیربکس حلزونی وگیربگس مکعبی و گیربگس کتابی  quote 1541141036980                                                گیربکس حلزونی وگیربگس مکعبی و گیربگس کتابی  quote 1534569085877    گیربکس حلزونی وگیربگس مکعبی و گیربگس کتابی  quote 1541140583974گیربکس حلزونی وگیربگس مکعبی و گیربگس کتابی  quote 1541183745989گیربکس حلزونی وگیربگس مکعبی و گیربگس کتابی  quote 1533051194794گیربکس حلزونی وگیربگس مکعبی و گیربگس کتابی  quote 1541140415855

امروز
20
دیروز
75
این هفته
556
این ماه
2508
همه
30588