الکتروموتور ضد انفجار

الکتروموتور ضد انفجار به موتورهایی گفته می شود که در محیط های با قابلیت اشتعال و انفجار و البته مخاطره انگیز از لحاظ نزدیکی با گازها و همینطور مواد قابل اشتعال و مواد احتراق به کار برده می شود. به طور کلی می توان گفت در چنین محیط هایی امکان ایجاد مثلث آتش با یک جرقه از سوی سیستم الکتریکی موتور تکمیل می گردد. بنابراین موتور می بایست از حفاظت ویژه برخوردار باشد تا باعث احتراق نگردد و یا انفجار ایجاد شده را در خود خنثی نماید.

الکتروموتور ضد انفجار

اجزای الکتروموتور ضد انفجار

ناحیه گاز

ناحیه گاز ماده قابل احتراق مایع یا فسیلی است که بخار می گردد.

ناحیه برافروختگی

بخارها و گازهای قابل اشتعال تحت تاثیر دمای احتراق به هیدروژن و کربن تجزیه می گردند. تابش نور ناشی از این بخش بی ارزش است ولی با برافروختگی کربن شکافته گشته، ماده قابل احتراق فسیلی به صورت نسبتا یکنواختی توزیع می گردد.

ناحیه احتراق

الکتروموتور ضد انفجار در بخش مرزهای بیرونی با ترکیب شدن با اکسیژن هوا اتفاق می افتد. این دما همواره روی ناحیه برافروختگی تاثیر گذار است و سبب می گردد تا مواد قابل اشتعال تجزیه گردد. ناحیه احتراق، پر حرارت ترین بخش شعله و بخش فضایی کوچکی است که به شکل یک پوشش بسیار نازک، در اطراف شعله تشکیل می شود. احتراق امکان دارد در سرعت های گوناگون اتفاق بیفتد. در احتراق حالت یکنواختی، همچون یک سرعت احتراق پایین است.
هنگامی سرعت احتراق افزایش می یابد که نسبت میزانی بین ماده اشتعال و اکسیژن در محدوده اشتعال واقع می شود. همچنین سرعت احتراق به خوب مخلوط گشتن، توزیع درست ماده قابل اشتعال یا آزاد گشتن مخلوط اضافات غیر قابل اشتعال وابسته است.

ویژگی الکتروموتور ضد انفجار

Deflagration

سرعت احتراق که در حدود سانتی متر بر ثانیه است فشار بالا را به کندی و صدای پایین ایجاد می نماید. مخلوط در دمای حدودا نزدیک به نقطه انفجار اغلب به صورت یک deflagration می سوزد.

Explosion

سرعت احتراق در حدود متر بر ثانیه است همه فرایند احتراق به شکل ناپایدار اتفاق می افتد و افزایش فشار قابل توجهی در حدود ۳ الی ۱۰ بار ایجاد می گردد. زیاد شدن صدا همچون صدای گوشخراشی تولید شده از انبساط گازها بر اثر دمای بالا قابل ملاحظه می باشد.

Detonation

سرعت احتراق در حدود کیلومتر بر ثانیه است، مخلوط قابل اشتعال سریع تجزیه می گردد و بالا رفتن فشار می تواند بیش از ۲۰ بار شود. صدای بسیار بالایی تولید می گردد. این احتراق گاهی به شکل واکنش مواد قابل اشتعال در یک توزیع آرام اکسیژن است که از قبل در هوای محیط مخلوط شده و گاهی امکان دارد واکنش موادی باشد که از جمله اکسیژن مورد نیاز احتراق به صورت یک ترکیب شیمیایی باشد.

حفاظت انفجاری اولیه

می تواند با اجتناب از تشکیل فضای قابل انفجار مانع از انفجار شود. همینطور با رعایت احتیاط های خاص مانع از ایجاد جرقه در محیط قابل انفجار شود. با توجه به این که پیشگیری از به وجود آمدن شرایط خطر، بهتر از محافظت در برابر خطر است، محدودیتی که محیط قابل انفجار به عنوان مراقبت های پیشگیری تقدم دارد، ما آن ها را به تحت عنوان حفاظت انفجاری اولیه می شناسیم.

پرهیز از مایعات قابل اشتعال

در اولین قدم می بایست مواد قابل اشتعال را توسط ماده دیگری که نمی تواند یک فضای اشتعال تشکیل دهد، جایگزین نمود به گونه ای که می توان حلال های پایه آب یا هیدروکربن های هالوژنه غیر قابل اشتعال را جایگزین حلال های قابل اشتعال نمود.

هزینه الکتروموتور ضد انفجار

الکتروموتورها سیستم های پر کاربردی هستند که هر کدام قیمت های جداگانه ای دارند بنابراین نمی توان قیمت ثابتی را برای آن تعیین نمود و اولین موردی که بر روی قیمت الکتروموتور ضد انفجار تاثیر می گذارد، کیفیت این محصول می باشد.

خرید الکتروموتور ضد انفجار

الکتروموتورها از قطعات مختلفی تشکیل شده که هر کدام دارای کارکرد خاص و کیفیت متفاوتی هستند. بنابراین در هنگام خرید این محصول باید به کیفیت آن توجه کرده و این الکتروموتور را از سایت ها و فروشگاه های معتبر خریداری نمایید. بهتر است پیش از خرید این محصول با یک کارشناس مشورت نمایید.