گروه صنعتی نیرو موتور

گروه صنعتی نیرو موتور

نیرو موتور تامین کننده موتوژن، بالابر ساختمانی، الکترو موتور و الکترو گیربکس ترمز دار می باشد.

گروه صنعتی نیرو موتور
گروه صنعتی نیرو موتور
گروه صنعتی نیرو موتور تامین موتورهای پایه صنعتی، ساختمانی و کشاورزی و بالابر ساختمانی می باشد و با شرکت های صاحب نامی همچون موتوژن، فرودگاه، دینا چی توز موتوری، سایپا، ایران خودرو، گشتاور موتور، ارزش، کوشش، سازش، نیما پل، گل الکتریک و پویا موتور همکاری دارد.
گروه صنعتی نیرو موتور
گروه صنعتی نیرو موتور
با ما در تماس باشید.
گروه صنعتی نیرو موتور
گروه صنعتی نیرو موتور
از مطالب ما دیدن فرمایید.
گروه صنعتی نیرو موتور
گروه صنعتی نیرو موتور
گروه صنعتی نیروموتور تامین موتورهای پایه صنعتی، ساختمانی و کشاورزی و بالابر ساختمانی می باشد و با شرکت های صاحب نامی همچون موتوژن، فرودگاه، دینا چی توزموتوری، سایپا، ایران خودرو، گشتاور موتور، ارزش ، کوشش ، سازش ، نیما پل ، گل الکتریک و پویا موتور همکاری دارد.
  • موتوژن
  • بالابر ساختمانی
  • الکترو موتور
  • الکترو گیربکس ترمز دار