نیرو موتور

گروه صنعتی نیروموتور تامین موتورهای پایه صنعتی ، ساختمانی و کشاورزی و بالابر ساختمانی می باشد و با شرکتهای صاحب نامی همچون موتوژن ، فرودگاه ، دینا  چی توزموتوری، سایپا ، ایران خودرو ،گشتاور موتور، ارزش ، کوشش ، سازش ، نیما پل ، گل الکتریک و پویا موتور همکاری دارد....

امروز
25
دیروز
75
این هفته
561
این ماه
2513
همه
30593