تفاوت در عملکرد پمپ آب جتی و بشقابی

تامین آب یکی از موارد اصلی و با اهمیت در هر ساختمان و خانه ای است. مشکل افت فشار در ساختمالن های چند طبقه معمولا برای طبقات بالاتر وجود دارد…

ادامه خواندنتفاوت در عملکرد پمپ آب جتی و بشقابی

موتور برق بنزینی بهتر است یا گازوئیلی

موتور برق بنزینی بهتر است یا گازوئیلی موتور برق یا ژنراتور  یک ماشین الکتریکی است که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند و بر اساس قانون القای الکترومغناطیسی فارادی کار می کند…

ادامه خواندنموتور برق بنزینی بهتر است یا گازوئیلی