گیربکس حلزونی و گیربگس مکعبی و گیربگس کتابی WhatsApp Image6 گیربکس حلزونی و گیربگس مکعبی و گیربگس کتابی WhatsApp Image 7

تهیه و توزیع گیربکس های حلزونی VF... / N و VF... / A، VF... / F، VF... / FC، VF... / FR، VF... / V، VF... / P موجود می باشد.

گیربکس های حلزونی.

از یک جفت چرخدنده مارپیچ و حلزون ساخته شده اند از نوع عمودی هستند و در جا هایی که فضای طولی کم است و مناسب هستند.

صدای بسیار کمی تولید می کنند و در عین حال زیاد گرم می شوند. باید مراقب گرمای بیش از حد گیربکس بود.

باید دقت کرد که بدون روغن های مربوطه به کار گرفته نشوند.

گیربکس حلزونی و گیربگس مکعبی و گیربگس کتابی WhatsApp Image 10گیربکس حلزونی و گیربگس مکعبی و گیربگس کتابی WhatsApp Image 5

در نسبت های بالا خودقفل هستند (خروجی نسبت به ورودی قفل است) و بنابر این برای بار های عمودی مناسب تر هستند.

شفت خروجی تحمل خوبی در برابر بار های عرضی دارد. البته این بدان معنا نیست که بار عرضی قابل توجهی روی آن قرار بدهیم.

گیربکس حلزونی و گیربگس مکعبی و گیربگس کتابی WhatsApp Image 12 گیربکس حلزونی و گیربگس مکعبی و گیربگس کتابی WhatsApp Image 8

راندمان پایینی دارند و معمولا بین ۳۰ تا 5۰ درصد توان موتور را تلف می کنند. نیز شهرت دارند دارای یک ماردون (screw) که شبیه پیچ است و یک چرخدنده (Gear) میباشد که ورودی از طریق شفت به ماردون متصل شده و خروجی از طریق شفت از چرخدنده خارج می گردد، حتما زاویه ی ورود و خروج قایم می باشد زیرا محور های دو چرخدنده بر هم عمود هستند.

گیربکس حلزونی

تعمیرات گیربکس حلزونی - تعمیرات گیربکس مکعبی - تعمیرات گیربکس شافت مستقیم پایه دار - تعمیرات گیربکس شافت مستقیم فلانچ دار - تعمیرات چرخدنده گیربکس شافت مستقیم - فروش گیربکس های صنعتی شافت مستقیم فلنچدار و گیربکس شافت مستقیم آلمان VEM

 • چرخدنده گیربکس شافت مستقیم پایه دار
 • چرخدنده گیربکس شافت مستقیم فلانچ دار
 • پوسته گیربکس شافت مستقیم
 • پوسته گیربکس های صنعتی
 • گیربکس مکعبی ایرانی و گیربکس کتابی ایرانی وپایه گیربکس های صنعتی و فلنچ گیربکس
 • فروش اینترنتی گیربکس حلزونی و گیربگس کتابی و گیربگس مکعبی 

الکتروموتور گیربکس - الکترو گیربکس - الکترو گیربکس مکعبی - الکترو گیربکس کوچک - گیربکس شافت مستقیم - گیربکس مکعبی - گیربکس کتابی - گیربکس شافت مستقیم فلانچ دار - گیربکس هالوشافت - الکترو گیربکس هالوشافت - گیربکس شافت مستقیم پایه دار - الکترو گیربکس شافت مستقیم پایه دار - الکترو گیربکس شافت مستقیم فلانچ دار - گیربکس حلزونی -

 

گیربکس بالابر الکترو گیربکس مکعبی. تعمیرات گیربکس بالابر. گیربکس حلزونی سپهر. گیربکس حلزونی شاکرین. گیربکس حلزونی اطلس. گیربکس حلزونی صنعت سپاهان. گیربکس حلزونی سهند. گیربکس حلزونی بهکار. گیربکس حلزونی روانکار. گیربکس رستمی. گیربکس بالابر ساختمانی. گیربکس بالابر. تعمیرات گیربکس حلزونی. تعمیرات گیربکس حلزونی. گیربکس های ایتالیایی. گیربکس حلزونی. گیربکس مکعبی ایتالیایی. گیربکس مکعبی ایرانی. گیربکس مکعبی چینی. گیربکس کتابی ایرانی. گیربکس کتابی ایتالیایی. گیربکس حلزونی گیربکس. گیربکس حلزونی. چرخدنده گیربکس. گیربکس کتابی. حلزونی VF 86. حلزونی VF 110. حلزونی VF 150. حلزونی VF 180. گیربکس حلزونی، گیربکس های حلزونی.  گیربکس حلزونی و گیربگس مکعبی و گیربگس کتابی WhatsApp Image 33گیربکس حلزونی و گیربگس مکعبی و گیربگس کتابی WhatsApp Image 11  گیربکس حلزونی و گیربگس مکعبی و گیربگس کتابی quote 1541183517215